กติกา การแข่งขันเรือเบื้องต้น

 กฎเกณฑ์ กติกา การแข่งเรือเบื้องต้น เริ่มต้นจากประเภทการแข่งขันเรือยาว โดยปกตินั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท นั่นคือ เรือยาวใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 41 คนแต่ไม่เกิน 55 คน, เรือยาวกลาง ฝีพายตั้งแต่ 31 คนแต่ไม่เกิน 40 คน และเรือยาวเล็ก ฝีพายไม่เกิน 30 คน
        สำหรับระยะทางที่แข่งเรือแข่งพายกันนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นระยะทางประมาณ 600 ถึง 650 เมตร โดยมีทุ่นบอกระยะทุก 100 เมตร
         ความสวยงามของการพายเรืออยู่ที่จังหวะการพายเรือของฝีพายแต่ละทีม จังหวะการพายอาจจะเป็นสิ่งชี้วัดได้ว่าเรือลำนั้นจะแพ้หรือชนะ ปกติในช่วง 100 เมตรแรกของการพายนั้น ฝีพายจะจ้วงฝีพายลงในน้ำลึกๆ เพื่อให้เรือวิ่ง พอใกล้ถึงเส้นชัย จังหวะการพายอาจจะกระชั้นขึ้น เสียงเชียร์เริ่มรัวดัง พลอยให้คนที่นั่งดูต้องช่วยกันตะโกนเชียร์…นี่แหละคือเสน่ห์ของความสนุกในการดูเรือแข่ง
        ปกติการจับคู่แข่งขันจะเป็นระบบแพ้คัดออก เรือยาวที่แข่งขันจะพายไปตามสายน้ำ แล้วแข่งขันกันเป็นเที่ยว เมื่อแข่งเที่ยวแรกเสร็จแล้ว จะเปลี่ยนสายน้ำ (เหมือนกับสลับลู่วิ่งในกีฬาวิ่งแข่ง) ฝ่ายที่จะชนะต้องถึงเส้นชัยก่อน 2 ใน 3 เที่ยว นั่นหมายถึงถ้าชนะติดต่อกัน 2 ครั้ง ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ จะมีการแข่งในเที่ยวที่สาม โดยการเสี่ยงทายจับฉลากสายน้ำว่าจะอยู่ในฝั่งไหน และการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการตัดสินเด็ดขาดไปเลยว่าใครแพ้ชนะ บางทีการแข่งขันของทั้งสองทีมอาจจะมีฎีกาสูงสุดด้วยการใช้ ภาพถ่ายตัดสินเลยก็ได
อ้างอิง : https://siripanooploy.wordpress.com/2012/01/12/กติกาการแข่งเรือ/
 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.

webmaster : e21emj@gmail.com